Rävjakter på 70-talet

Som introduktion till sommaren 1971 rävjakter (Radiopejlorientering RPO) samlades ett gäng ungdomar i Ham-Club Lundensis SK7CE klubbstuga på Linero i östra Lund.

Klubben förfogade vid tiden över ett tiotal rävsaxar och en 2-w rävsändare. Pådrivare i utomhusaktiviteterna var för det mesta Anders SM7DNL och Kenneth SM7DXX.

I soffan från vänster Jens SM7AFV och Bengt SM7CPH. Carl SM7DTU tar ut en bäring.

-Här hörs sändaren starkt!

Jens SM7AFV hann före. Längst upp i 70-talslampan hängde en liten transistoroscillator med ett 9 v batteri.

Kenneth SM7DXX fann också oscillatorn, nu gömd i en dyna. Den lilla sändaren hade en räckvidd om några hundra meter med en trådstump som antenn. Genom att placera ut den i trädgården fick vi ungdomar öva att pejla så exakt som möjligt och med hjälp av sidobestämningen reda ut vilket håll sändaren fanns. Inte lätt i början men övning gav färdighet.

Rävjakterna under sommarmånaderna hölls vid liv hela 70- och 80-talen. Oftast anordnades mindre jakter med en eller två sändare inom ett område av några kilometer från starten. Vid de tillfällena var det mer allvar och både karta och kompass användes.

Billebjär 5 km öster om Lund 1976. Fr vänster Anders SM7DNL, okänd, Kenneth SM7DXX, Anders SM7ECM, Bengt SM7EQL, sittande på marken Stefan SM7DBV, Hans SM7CNU och Tarik SM7COM.

Ibland flaggades för rävjakterna via SSA Bulletinen och då kom folk från hela Skåne. Det kunde som mest bli upp till ca 20 jägare och med tre automatiska rävsändare som ställdes ut i förväg och sedan startades med den inbyggda timern i rätt tid och sekvens.

På senare tid har klubben vid flera tillfällen försökt återaktivera medlemmarna men det har varit knapert med fysiken hos pensionärerna och de riktigt unga i övre medelåldern pustar redan vid tanken.

@

Lämna ett svar