Meningen med hembygge

Vi som konstruerar och bygger vår egen radioutrustning gör det inte alltid för att vi måste eller behöver det vi skruvar ihop.

För mig handlar det i stället om tillfredsställelsen att skapa något eget unikt i kombination med en aldrig sinande nyfikenhet på vad som händer om man gör
si eller så. Det är ofta själva resan från de första skisserna fram till färdig apparat som är mest givande. När apparaten är klar så är projektet avslutat.

Aldrig förr har det funnits så stor tillgång till komponenter, beräkningsprogram och utrangerade proffsinstrument som idag. För några tusenlappar går det att skaffa sig de viktigaste grundstenarna i ett avancerat radiolaboratorium som våra föregångare bara kunde drömma om. Håll ögonen öppna på begagnatmarknaden och loppisarna.

Var och en får naturligtvis försöka finna sin egen lilla nisch inom radiohobbyn och det ena utesluter inte det andra. Det viktiga är att vi alla ser en mening med det vi själva brinner för och sysslar med.

Lämna ett svar