144 MHz portabelt tidigt 60-tal

Några bilder ur mitt historiska bildarkiv. Här är det Åke Lindvall SM7BE som lånat servicebussen för att köra 144 MHz från höjderna på Romeleåsen några mil sydost Lund.

Teleskopmasten var fast monterad på bussen och användes även för att utröna huruvida TV-mottagning var möjlig och för att bedöma hur stor antenn som behövdes.

VW-bussen med Hörby kanal 2 eller Danmark kanal 4 antenn i teleskopmasten utanför Radio & TV-affären på Stora Södergatan i Lund.

Dags att upprätta station på Romeleåsen.

144 MHz antennen bestod av sex stycken stackade dipoler med reflektorer – totalt 12 element. Vanlig antennlösning på den tiden.

Klart att dra ut masten till fullhöjd.

Platsen man valt ligger högt upp på sydsluttningen av åsen med fri horisont mot Danmark i väster och Tyskland i söder.

Ett klaffbord och en bekväm soffa ser det ut som.

Ett hopp fram till i början av 70-talet

Fr v Rolf SM7DEZ (SK) – okänd – och Bosse SM7DQN (SK)

Ett nytt gäng med Sven SM7DTT, Rolf SM7DEZ och Bosse SM7DQN tog över från samma plats i början av 70-talet och körde Region 1 testerna därifrån under några år.

Sven SM7DTT

Ja, så gick det till…

Sv/v foto SM7BAE (SK)

@

Lämna ett svar