Strömdrossel för 3.5 – 28 MHz

För att isolera bort matarkabelns inverkan på SVF och även dämpa ledningsbundna störningar från t ex switchade nätdelar och datorer som tar sig ut till antennen via matarkabeln så behövs effektiva strömdrosslar.

Två sådan har skruvats ihop idag under tiden jag väntar på leverans av kapslingar till bandpassfiltren som också är på gång.

Strömdrosseln består av 7 varv 2,5 mm Teflonisolerad 50 ohms koaxialkabel lindad på en ferritkärna av NiZn som är ett material som täcker ett brett frekvensområde. Kärnans mått är 19 x 51 mm och hålet 11,5 mm.

B25

Bilden ovan visar uppmätning av strömdrosseln i en 50 ohms testjigg. Skärmen i varje ände är ansluten till BNC-kontakternas mittstift och innerledaren i den vita Teflon-kabeln hänger i luften.

B26

Dämpningen är som högst kring 9-10 MHz där nästan 40 dB mättes upp. Det motsvarar ungefär en impedans av 10 k. Genom att minska varvtalet till 4-5 varv så flyttas minimum upp i frekvens samtidigt som dämpningen på de lägsta frekvenserna minskar. Med 7 varv fås en god kompromiss där strömdrosseln täcker alla band mellan 3,5 – 28 MHz med mer än tillräckligt hög impedans för alla praktiska behov. Genomgångsdämpningen i koaxialkabeln är c:a 0,1 dB vilket är försumbart.

B27

Så här ser lindningen ut. Första och sista varvet passerar genom två Pertinax-rör som håller isär kabeln. På så sätt minimeras den oönskade kapacitiva kopplingen mellan in- och utgångssidan vilket gör att impedansen kan hållas relativt hög på den höga delen av frekvensområdet. Med rören vinner man c:a 5-10 dB samtidigt som rören gör att lindningarna fixeras mekaniskt.

B28

Koaxialkabeln hålls på plats med vaxat snöre och en bit tejp. Om varven “släpps lösa” så blir dämpvärdena/impedansen lite hur som helst och varierande. Lindning enligt bilden ovan gav bästa resultat.

B29

Som kapsling används 32 mm PVC-rör. Ändstyckena är svarvade i Acetalplast (Delrin).

B30

Sedan är det bara att löda ihop sakerna och trycka in en bit hård skumplast mellan ferriten och insidan av röret. Detta för att minska risken för att ferriten spricker om strömdrosseln skulle tappas. Ferrit är ett skört material.

B31

De två färdiga strömdrosslarna klara att användas. Sådana här kan komma till nytta i många situationer och är väl värda att offra en kväll på. Sak samma med testjiggen med de två BNC-kontakterna på flyttbara vinklar. Jiggen används ofta till många olika sorters mätningar och laborationer.

/Bengt

7 tankar kring ”Strömdrossel för 3.5 – 28 MHz

 1. SM6GXV

  Även jag provade och tog vad jag hade i junklådan. 2st kläm-ferriter i serie med 6 varv i vardera gav -20dB IL på 3.5 MHz. (Sedan sluttade det nedåt). Resultatet var att brusnivån sjönk några S-enheter på 3.5 MHz och att banden blev betydligt njutbarare högre upp.

 2. Bjarne SM7FBJ

  Har nu byggt en dylik drossel. Det visade sig att min Cetek-laddare som underhållsladdar mitt batteri för portabelbruk och gav i från sig ledningsburna störningar vilka gav en ansenlig störningsnivå på kortvågen gick att få bort helt och hållet genom att montera en ferrit på nätkabeln.

  Strömdrosseln kan säkert komma till användning vid annat tillfälle. Den har varit inkopplad och klarar av 100W utan problem. Jag använde plastisolering från en grov EK ledare i stället för pertinaxrör i min version. Dämpningen på 3MHz var i häraden 40dB. Plaströret jag har använt har en innerdiameter på 38mm.

 3. Bjarne SM7FBJ

  Då kan jag enkelt mäta upp vilken av mina ferriter som passar bäst, kabeln borde klara av 80W. Bara att leta rätt på delarna och bygga ihop den.

 4. Bengt SM7EQL

  Den kan kopplas in fast mellan transceiver och antenn. På sändning minskar den risken för HF på koaxialkabelns utsida som kan ställa till problem i annan utrustning. På mottagning minskas risken för ledningsbundna störningar från t ex switchade nätdelar fortplantar sig till antennen via koaxialkabeln. Det finns bara fördelar.

  Ferriten är en något större modell än de som normalt används på datorsladdar m m. Detta för att få plats med fler varv. Jag har labbat en del med div ferriter från datakablage m m och man brukar få minst 20-30 dB vilket är tillräckligt. Du kan enkelt utvärdera okända ferriter med hjälp av en VNA eller bara en signalgenerator och mottagare med någorlunda kalibrerad S-meter. Dämpar drosseln 20-30 dB så är det bra och får du 40 är det bättre. Med flera sådana drosslar i serie kan man nå upp till drygt 50 dB men det behövs sällan.

 5. Bjarne SM7FBJ

  För att kunna använda denna typ av strömdrossel måste man alltså kunna koppla in den så att den bara ligger inkopplad i mottagarens ingång.

  Ferriten ser ut att ha suttit på någon typ av datorkabel, är det så?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.