Vertikal koaxialdipol bättre än låg GP

Gårdagens experiment var en jämförelse mellan den låga GP-antennen med två radialer 25 cm över marken och en vertikal halvvågsdipol med undre benet avslutat 50 cm över marken. Dipolen var en s.k. koaxialdipol men elektriskt beter den sig precis som en vanlig mittmatad dipol. Dock är det praktiskt att kunna mata antennen i ena änden särskilt i portabelsammanhang då det bara behövs en enda hög fästpunkt på c:a 8…9 m höjd.

Jag har valt ut några av de Skimmer-stationer (W3LPL, KM3T och WZ7I) som lämnat flest mätvärden. Resultatet i plottarna nedan visar entydigt att koaxialdipolen är några dB bättre än den låga GP-antennen. Detta var förväntat och stämmer bra med tidigare jämförelser.

* SK7CQ har sänt med 10 watt till den låga GP-antennen.
* SK7OB har sänt med 10 watt till den vertikala koaxialdipolen.

A15 W3LPL

W3LPL

A16 KM3T

KM3T

A16 WZ7I

WZ7I

Denna mätning var den sista just nu. En preliminär rangordning av antennerna med början av den sämsta skulle då se ut så här när de är placerade på gräsmattan:

* Låg 1/4-vågs GP med två radialer 25 cm över marken.  Referensantenn 0 dB
* Samma GP med matningspunkten 1,7 m över marken. + 1-2 dB
* C-pole antennen med matningspunkten 1 m över marken. + 1-2dB
* Vertikal koaxialdipol med undre benet 1 m över marken. + 3-4 dB
* Horisontell dipol på 7 m höjd. + 4-5 dB.

Det skall också noteras att att den låga GP-antennen med två radialer visat sig vara likvärdig med den horisontella dipolen när GP:n var placerad alldeles i vattenbrynet vid kusten och dipolen in på land. Möjligen vinner dipolen med någon dB på medellånga distanser till nordvästra USA medan GP:n är bättre för längre distanser. Några få mätvärden från USA:s västkust indikerar att så är fallet. Den horisontella dipolen är däremot klart bättre på korta distanser inom 100-200 mil men då i dipolens huvudriktningar.

Konklusionen bör vara den att den låga GP-antennen som enkelt låter sig monteras direkt på radiolådan och är helt fribärande är ett bra alternativ att utgå ifrån. Genom att höja matningspunkten några meter kan en, möjligtvis två dB vinnas men det är tveksamt om utslaget blir så tydligt i de fall antennerna placeras i vattenbrynet på stranden som nu är tänkt.

Ovanstående rangordning baserar sig på ett tiotal olika mätomgångar och de fem antennerna i olika kombinationer mot varandra.

/Bengt